niedziela, 17 stycznia 2016


Przemyśl, 9 stycznia 2016 r.


Członkowie
Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Archidiecezji Przemyskiej

Na podstawie art. 26 ust. 3 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce zwołuję Zebranie Rady
Diecezjalnego Instytutu, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2016 r. (sobota) w Przemyślu wg
poniższego programu.

I. Obrady Rady DIAK – II Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Kazimierza Morawskiego, 
ul. b-pa Jakuba Glazera 44 (osiedle Rycerskie) w Przemyślu - godz. 9.30. 
 Rejestracja uczestników od 9.00. 
 Projekt programu Zebrania Rady DIAK:
1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu DIAK.
2. Wybory Prezydium Zebrania Rady DIAK.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie sprawozdań:
1) Prezesa z działalności Akcji Katolickiej w diecezji za 2015 r.
2) Skarbnika z działalności finansowej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej za 2015 r.
3) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy Komisji za 2015 r. wraz z przedłożeniem wniosku
Komisji w sprawie absolutorium dla Zarządu DIAK.
4) Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przyjęcia sprawozdania z działalności AK za 2015 rok
2) Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
3) Udzielenia absolutorium Zarządowi DIAK
6. Przedstawienie programu pracy Akcji Katolickiej na 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działania Akcji Katolickiej na 2016 rok.
8. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2016 rok.
9. Przyjęcie uchwały o zasadach i wysokości wpłat na rzecz DIAK w 2016 r.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie Preliminarza Budżetowego Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na
2016 r.
11. Przyjęcie stanowisk, wniosków wypracowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
12. Zakończenie obrad.

II. Msza św. w Kościele Parafialnym pw. Bożego Miłosierdzia w Przemyślu pod przewodnictwem 
J. E. Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego - godz.11.30

III. Spotkanie opłatkowe – II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu – po Mszy św. 

Prezes Danuta Figiela

czwartek, 14 stycznia 2016

"Nowe życie w Chrystusie"
Tematy z materiałów formacyjnych na 2016 rok .

Katecheza 1- styczeń
ks. Wiesław Łużyński
Vetera et nova (rzeczy stare i nowe) w nauce Jezusa Chrystusa.
Katecheza 2 - luty
ks.Andrzej Jędrzejewski
Nowość i oryginalność orędzia ewangelicznego.
Katecheza 3 - marzec
ks. Jan Orzeszyna
Mandatum novum, czyli odkrywanie na nowo wartości miłości.
Katecheza 4 - kwiecień
ks. Andrzej Jędrzejewski
Konieczność powrotu do źródeł Ewangelii i jej permanentnej aktualności.
Katecheza 5 - maj
ks. Wiesław Łużyński
Kształtowanie wrażliwości chrześcijańskiej na znaki czasu.
Katecheza 6 - czerwiec
ks. Jan Orzeszyna
Integralność nowego człowieka i nowego stworzenia (ekologia ducha człowieka).
Katecheza 7 - lipiec
ks. Jan Bartoszek
Rzeczywistość krzyża a radość Dobrej Nowiny.

Katecheza 8 - sierpień
ks. Jan Klinkowski
Wertykalny i horyzontalny wymiar modlitwy chrześcijanina.

Katecheza 9 - wrzesień
ks. Tadeusz Borutka
Praca służbą Bogu i ludziom.
Katecheza 10 - październik
ks. Jan Klinkowski
Areopagi i arterie współczesności w dziele kształtowania kultury chrześcijańskiej ( nauka, sztuka, mass media).
Katecheza 11 - listopad
ks. Tadeusz Borutka
Cywilizacyjne priorytety apostolatu indywidualnego i społecznego chrześcijan.
Katecheza 12 - grudzień
ks. Jan Bartoszek

Chrześcijanie wobec wyzwań globalizacji.

środa, 30 grudnia 2015

Kalendarium

______________________________________________________________________________________________

2016 r.

2. styczeń
Członkowie POAK przygotowali oprawę liturgiczną Mszy św.oraz prowadzili Różaniec święty z rozważaniami.

2015 rok


 Grudzień

14 grudzień
Comiesięczne spotkanie członków POAK.
Walne Zebranie Członków POAK. Wybrano Zarząd POAK oraz Komisję Rewizyjną.

Listopad


 21 listopad 

W dniu 21 listopada br. w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata - patronalnego święta Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz ze swymi księżmi asystentami uczestniczyli w przemyskiej katerze w uroczystej Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik, metropolita przemyski.     
Wcześniej Członkowie Akcji Katolickiej spotkali się w Auli Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie ks. prał Józef Niżnik wręczył prawie trzysta nominacji dla Prezesów POAK na kolejną, czteroletnią kadencję.

    
9 listopad
Comiesięczne spotkanie członków POAK
 Październik

W dniu 12 października odbyło się comiesięczne spotkanie członków POAK oraz wybory kandydatów na prezesa POAK.
Wybrano trzech kandydatów.
________________________________________________________________________

Jesienny Dzień Skupienia

    Członkowie POAK archiprezbiteratu przemyskiego  w  dniu 7 października 2015 w parafialnym kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski na Kmieciach w Przemyślu przeżywali Jesienny Dzień Skupienia.
    Spotkanie rozpoczęło się od konferencji, którą prowadził ks. prałat Józef Niżnik diecezjalny asystent AK.
W referacie ks. prałat Józef  Niżnik zapoznał nas z wybranymi wykładami wygłoszonymipodczas  II Kongresu AK w Krakowie.
Ks. prałat Józef Niżnik poruszył temat wyborów prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.
   Po konferencji zostało odprawione przed Najświętszym Sakramentem nabożeństwo różańcowe które prowadził ks. prałat Marian Koźma. Rozważania różańcowe i modlitwę prowadzili członkowie POAK oraz dzieci.  
    Punktem kulminacyjnym Jesiennych Dni Skupienia była uroczysta koncelebrowana Msza św. której przewodniczył i Słowa Boże wygłosił ks. prałat Józef Niżnik. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie tutejszego POAK.W wygłoszonej homilii ksiądz asystent AK odniósł się do witraża w jednym z okien naszej świątyni przedstawiające tajemnice Różańca świętego.
                                                                                            Prezes POAK                                              

 Zdjęcia tu kliknij

________________________________________________________________________ 

Wrzesień


W dniu 14 września odbyło się comiesięczne spotkanie członków POAK.

________________________________________________________________________
Sierpień

W dniu 23 sierpnia przedstawiciele naszego POAK uczestniczyli w spotkaniu:
-  Zarządu DIAK,
- Prezesów POAK.
- nowych członków.
Spotkanie odbyło się w Strachocinie.

 1. sierpnia
W pierwszą sobotę miesiąca członkowie POAK przygotowali oprawę liturgiczną Mszy św.
Po Mszy św. członkowie POAK prowadzili modlitwę Różańcową. Rozważania przygotowała Pani Prezes POAK.

 ________________________________________________________________________
Lipiec

 29. lipca

Członkowie Akcji Katolickiej, w dniu 29 lipca 2015 roku, zorganizowali jednodniową pielgrzymkę do sanktuariów bieszczadzkich W programie był przejazd kolejką wąskotorową, odwiedziliśmy między innymidrewniany Kościół pw. Wniebowzięcia Matki Bożej, zbudowany w II połowie XVI wieku jako kaplica dworska rodu Balów, wykonany w konstrukcji zrębowej. Jest to najstarszy drewniany kościół w Bieszczadach. Proboszczem jest ks. Mirosław Dubiel oraz Sanktuarium w Polańczyku pw. Matki Bożej Pięknej Miłości i w Zagórzu Sanktuarium Matki Bożej Zagórskiej - Matki Nowego Życia. Byliśmy także na tamie zapory w Solinie.
Dzięki gościnności ks. Mirosława Dubiela ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w zabytkowym kościele. Po Mszy św. raczyliśmy się wyśmienitym bigosem.


 8. czerwca
Comiesięczne spotkanie członków POAK.
7. czerwca
Członkowie POAK przygotowali ołtarz na Procesję Bożego Ciała.
 ________________________________________________________________________
Maj

19. maja
Zebranie Zarządu POAK.

 16. maja

 Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wzięli udział w corocznej pielgrzymce do Strachociny w Uroczystość św. Andrzeja Boboli. Uroczystości rozpoczęły się na Bobolówce Drogą Krzyżową. Następnym punktem uroczystości był program słowno-muzyczny przygotowany przez KSM.
Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była Msza święta, koncelebrowana, której w asyście 100 kapłanów przewodniczył i słowo Boże wygłosił abp Józef Michalik. 
 Abp Józef Michalik w homilii zaznaczył, że stwierdzenie „nic się nie da zrobić, inni są od tego” w odniesieniu do polityki, czy odpowiedzialności za gospodarkę i naród, jest „kłamstwem i herezją”.
"Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni" - powiedział.
Zachęcał, by prostować nieprawdziwe stwierdzenia na temat Kościoła:
„Pogłębioną wiarą i zorientowaniem w problematyce społecznej, ale bez narzucania własnego zdania. To jest bardzo ważne, bo to jest świadectwo naszego życia” - powiedział.
Zwrócił się do członków Akcji Katolickiej, podkreślając jej rolę w pomocy żywemu Kościołowi.
„Kościołowi odpowiedzialnemu za wiarę, Kościołowi zjednoczonemu pod przewodnictwem papieża i pasterzy. To jest nie tylko stowarzyszenie katolików, ale również stowarzyszenie kościelne, z którym Kościół chce się utożsamiać i stowarzyszenie, które chce utożsamiać się z Kościołem” - mówił.
Abp Michalik przypomniał także postać św. Andrzeja Boboli, wspominanego dzisiaj w liturgii patrona Polski. Podkreślił, że był on bardzo gorliwym kapłanem i apostołem, bardzo zatroskanym o jedność Kościoła.

11. maja
Comiesięczne spotkanie członków POAK.


 3. maja
Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przygotowali oprawę liturgiczną Mszy św.  
________________________________________________________________________ 
 Kwiecień

13. kwietnia
Comiesięczne spotkanie członków POAK.

 2. kwietnia
Członkowie POAK adorowali Najświętszy Sakrament w Ciemnicy. 

________________________________________________________________________
 Marzec

 14. marca
Członkowie POAK w kościele oo Karmelitów w Przemyślu przeżywali Wiosenny Dzień Skupienia

9. marca
Comiesięczne spotkanie członków POAK.
6. marca

Członkowie POAK prowadzili z rozważaniami Drogę Krzyżową.

________________________________________________________________________
Luty

 9. lutego
Walne Zebranie członków POAK - uchwalono PLAN PRACY NA 2015 R.
9. lutego
Comiesięczne spotkanie członków POAK.
7. lutego
w 1. sobotę miesiąca członkowie POAK przygotowali oprawę liturgiczną Mszy św.
Po Mszy św.  modlitwę różańcową prowadzili członkowie POAK.

 ________________________________________________________________________
Styczeń

 24. stycznia
W Przeworsku odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. W spotkaniu wzięła udział Pani Prezes POAK.

18. stycznia
Spotkanie opłatkowe dla członków wszystkich grup parafialnych.


12. stycznia
       Comiesięczne spotkanie członków POAK w sali św, Jana Pawła II

10. stycznia
Pani Prezes POAK wzięła udział w rekolekcjach dla Prezesów z Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z archidiecezji przemyskiej. Tematyką rekolekcji było hasło roku duszpasterskiego: Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię.


3. stycznia 

          Członkowie POAK uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym AK archiprezbiteratu przemyskiego. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą koncelebrowaną przez ks. Aleksandra Burdzego i kś prał. Marianą Koźmę w kościele pw. św. Benedykta, Metodego i Cyryla na Kazanowie. Po zakończonej Mszy św. uczestnicy udali się na spotkanie opłatkowe, które odbyło się w Gimnazjum nr 1 w Przemyślu.

wtorek, 29 grudnia 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POAK W ROKU 2015
w Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu (Kmiecie)
37-700 Przemyśl   ul. Grunwaldzka 70    

I.
Walne Zebrania Członków POAK:
Tak*
Nie*
Liczba zebrań
3
II.
Posiedzenia Zarządu POAK:
Tak*
Nie*
Liczba posiedzeń
3
III.
Spotkania ogólne POAK:
Lp.
Data
Obecność w %
Omawiana tematyka /krótki opis
1
12.01.2015
45,5
Msza św. modlitwa, kwadrans ewangeliczny, formacja, sprawy bieżące zakończenie spotkania litanią do św. Andrzeja Boboli
2
09.02.2015
93,3
Msza św. modlitwa, kwadrans ewangeliczny, formacja, sprawy bieżące zakończenie spotkania litanią do św. Andrzeja Boboli
3
09.03.2015
73,3
Msza św. modlitwa, kwadrans ewangeliczny, formacja, sprawy bieżące zakończenie spotkania litanią do św. Andrzeja Boboli
4
13.04.2015
64,6
Msza św. modlitwa, kwadrans ewangeliczny, formacja, sprawy bieżące zakończenie spotkania litanią do św. Andrzeja Boboli
5
11.05.2015
64,3
Msza św. modlitwa, kwadrans ewangeliczny, formacja, sprawy bieżące zakończenie spotkania litanią do św. Andrzeja Boboli
6
08.06.2015
57,1
Msza św. modlitwa, kwadrans ewangeliczny, formacja, sprawy bieżące zakończenie spotkania litanią do św. Andrzeja Boboli
7
14.09.2015
71,4
Msza św. modlitwa, kwadrans ewangeliczny, formacja, sprawy bieżące zakończenie spotkania litanią do św. Andrzeja Boboli
8
12.10.2015
93,3
Msza św. modlitwa, kwadrans ewangeliczny, formacja, sprawy bieżące zakończenie spotkania litanią do św. Andrzeja Boboli
9
09.11.2015
71,4
Msza św. modlitwa, kwadrans ewangeliczny, formacja, sprawy bieżące zakończenie spotkania litanią do św. Andrzeja Boboli
10
14.12.2015
93,3
Msza św. modlitwa, kwadrans ewangeliczny, formacja, sprawy bieżące zakończenie spotkania litanią do św. Andrzeja Boboli
Ogólna liczba spotkań:
10
Śr. frekwencja w %:   75,8
Ogólna ocena własna POAK:   WYRÓŻNIAJĄCA. Wszyscy członkowie włączają sie w realizacje planu pracy oraz aktywnie uczestniczą w uroczystościach i zajęciach parafialnych.
IV.
Realizacja programu pracy:  (jeżeli tak zaznaczyć odpowiednio: X lub % )
Tak
Nie
1.
Rekolekcje dla Prezesów POAK
X

2.
Wiosenny Dzień Skupienia (jeżeli tak wpisać frekwencję  %  członków POAK)
60

3.
Jesienne Dni Skupienia (jeżeli tak wpisać frekwencję  %  członków POAK)
79

4.
Pielgrzymka do Patrona Św. Andrzeja Boboli (jeżeli tak wpisać  frekwencji  %  członków POAK)
23

5.
Pielgrzymka na Jasną Górę (jeżeli tak wpisać frekwencję  %  członków POAK)

X
6.
Uroczystość Chrystusa Króla w Przemyślu (jeżeli tak wpisać frekwencję  %  członków POAK)
29

7.
Czy zorganizowano pielgrzymkę do najbliższego sanktuarium?
X

8.
Czy świeccy włączali się w liturgię Słowa Bożego?
X

9.
Czy zapoznano się z treścią referatu ks. Asystenta o Akcji Katolickiej? (jeżeli odsłuchano z płyty wpisać P, jeżeli  odczytano z biuletynu to B)      (Odsłuchano z laptopa z  pendrivera)
P

10.
Realizacja programu formacyjnego ( krajowy zeszyt formacyjny)
X

11.
Organizacja Dnia Papieskiego (podać liczbę uczestników konkursu)

X
12.
Uczestnictwo POAK w organizacji festynu katolickiego

X
13.
Czy zainteresowano się historią krzyży parafialnych i przygotowano rys historyczny każdego z nich?
X

14.
Czy zadbano o osoby starsze, chore, cierpiące i ubogie w parafii?
X

15.
Plan Pracy (uchwalony i przekazany do DIAK)
X

16.
Składki członkowskie (rozliczone i  przekazane do DIAK)
X

V.
Najważniejsze działania POAK w parafii: (po 3 dla każdego)
W zakresie formacyjnym
Przygotowanie i prowadzenie modlitwy różańcowej.
Przygotowanie i prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu.
Przygotowanie i prowadzenie Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w parafii.
W zakresie organizacyjnym
i współpracy z innymi grupami
Opłatek parafialny
Oprawa liturgiczna 1. soboty miesiąca, różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu
Budowa szopki, Ciemnicy, Bożego Grobu.
VI.
Inne interesujące działania podejmowane przez POAK: (w parafii i poza parafią)
Ø  Budowa ołtarza na uroczystość Bożego Ciała,.
Ø  Prowadzenie kroniki POAK.
Ø  Prowadzenie kalendarium POAK na stronie internetowej parafii.
Ø  Fotografowanie uroczystości w kościele i parafii.
Ø  Zorganizowanie pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych w Bieszczadach.(m.in. przejazd ciuchcią)
Ø  Zorganizowanie Jesiennego Dnia Skupienia dla Archiprezbiteratu Przemyskiego w dniu 7.10.2015
Ø  Prowadzenie strony internetowej                    www.parafia-mbkp-przemysl.org
Ø  Prowadzenie poczty internetowej POAK        poak.mbkp@gmail.com
Ø  Prowadzenie poczty internetowej parafii        parafia.mbkp@gmail.com
Ø  Pomoc w organizacji Peregrynacji figury św. Michała Archanioła.
Ø  Przekazano środki finansowe dla wsparcia działalności mediów katolickich: Radia Fara i Radia Maryja.
Ø  Pielgrzymka do Strachociny.
Ø  Pomoc finansowa dla RAM i służby liturgicznej w odpoczynku wakacyjnym.
            
VII.
Działania na rzecz rozwoju Akcji Katolickiej w parafii: ( jeżeli były, opisać jakie)
Zaproszenia sympatyków Akcji Katolickiej na spotkanie POAK w ogłoszeniach parafialnych.
VIII.
Problemy w działalności POAK: (wypunktować jakie)
Problemów w POAK nie stwierdzono.
IX.
Liczba członków zwyczajnych wg stanu na dzień 30.11. 2015 r. -
13
Liczba członków wspierających wg stanu na dzień 30.11.2015 r. -
0
Liczba kandydatów wg stanu na dzień 30.11.2015 r.    -
0
Pieczątka POAK
Zdzisław Wasyłyk

14.12.2015
Data  i podpis Prezesa POAK
Ks. Marian Koźma

14.12.2015
Podpis ks. Asystenta POAK